Dodatkowe wsparcie w okresie ferii zimowych

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miechowie informuje, że w okresie ferii zimowych Poradnia udziela dodatkowego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci, młodzieży i rodziców:

 • w godzinach 8:00 – 15:00 pod numerem telefonu 41 383 05 20
 • e-mail bezpośrednio do pracowników (zakładka „kontakt” na naszej stronie)

Motywowanie i wspieranie dzieci do systematycznego uczenia się w domu.

 • wyznacz wspólnie z dzieckiem cel – zadaj dziecku pytanie: Czego dzisiaj się nauczysz? Jakie zadania zrobisz? Możecie stworzyć plan dnia i odhaczać zdobyte cele,
 • dbaj o zdrowie psychiczne – kiedy mózg doświadcza silnego stresu czy strachu, jego wydajność drastycznie spada. Dzieci uczą się lepiej, kiedy czują się bezpiecznie, dlatego w tym trudnym czasie zadbaj o zdrowie psychiczne dziecka – proponuj różne sposoby radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami. Rrozmawiaj z dzieckiem o uczuciach, o trudnościach, rozwiązuj z dzieckiem problemy.
 • zachęcaj do systematycznej pracy – przyswajanie wiedzy stopniowo i małymi partiami każdego dnia w tygodniu jest skuteczniejsze i łatwiejsze niż nauka tego samego materiału w ciągu jednego dnia,
 • chwal – chwal za konkretne zachowanie, nazwij je i powiedz, dlaczego to jest ważne. Pochwały dotyczące umiejętności i cech charakteru budują poczucie własnej wartości.
 • nie krytykuj za popełniony błąd – wskaż błąd i zachęć do szukania innego rozwiązania, to sprawi, że dziecko skutecznie zapamięta prawidłową odpowiedź,
 • zachęcaj do samodzielności – wspieraj, pomagaj, dawaj wskazówki, ale nie wyręczaj,
 • zachęcaj do stosowania różnego rodzaju technik ułatwiających zapamiętywanie – notatki z wykorzystaniem różnych kolorów, podkreśleń, zabawnych rysunków, bazowanie na skojarzeniach, robienie wykresów, map myśli, wszelkiego rodzaju fiszki i hasła w książkach, na tablicy, ścianie, biurku mogą pomóc dziecku lepiej opanować materiał,
 • podkreślaj sukcesy – nie tylko te związane z efektem pracy, ale również wysiłkiem, wytrwałością czy systematycznością. Możesz stworzyć dla dziecka kartkę z napisem „Co już umiem”, gdzie codziennie będzie zapisywało, czego nauczyło się danego dnia. Pod koniec tygodnia przeczytaj wspólnie z dzieckiem, ile rzeczy się nauczyło.
 • dostosuj czas i tempo pracy do możliwości dziecka,
 • należy dzielić materiał przeznaczony do nauki na części.

Organizacja pracy zdalnej w domu.

Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa spowodowała przejście z edukacji w szkole na nauczanie zdalne. Dla  wszystkich jest to coś nowego i jednocześnie trudnego. Musimy jednak wspólnymi siłami zmierzyć się z tym wyzwaniem, aby po powrocie do szkół uczniowie nie mieli zaległości edukacyjnych. W związku z tym bardzo ważne jest odpowiednie zorganizowanie dzieciom warunków, żeby ten czas był efektywnie wykorzystany na naukę, zabawę oraz wypoczynek.

Tworząc warunki do nauki w domu należy zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów, aby dziecko mogło się skoncentrować na pracy, aby było zmotywowane i osiągało satysfakcję z właściwie wykonanych zadań.  Jeżeli dziecko ma własny pokój, to jest łatwiejsze. Jeżeli jednak dziecko – uczeń musi dzielić z innymi domownikami pomieszczenie, w którym się uczy i odrabia lekcje, to warto wprowadzić wspólne reguły pozwalające na korzystanie z „własnej przestrzeni” w określonej porze dnia.

Wskazówki, które mogą być pomocne w organizacji pracy zdalnej:

 • Należy ustalić z dzieckiem w miarę stały plan dnia (pobudka , czas posiłków, czas nauki, czas relaksu i zabawy), który można spisać na arkuszu i wywiesić
  w widocznym miejscu. Dzieciom starszym możemy pozwolić na samodzielne rozplanowanie nauki- nauczy to ich większej odpowiedzialności i samokontroli.
 • Uczniowie  powinni wysypiać się! Umysł pracuje efektywniej, gdy jest wypoczęty.
 • Przed rozpoczęciem nauki konieczne jest zjedzenie posiłku. 
 • Pomieszczenie w którym dziecko się uczy powinno być dobrze przewietrzone. Stanowisko pracy (biurko, stół) powinno być właściwie oświetlone i uporządkowane. Należy zadbać o wygodne krzesło zapewniające zachowanie prawidłowej pozycji siedzącej przy biurku.
 • Dzieci z problemami w koncentracji uwagi nie powinny pracować blisko okna.
 • Należy wyłączyć TV i radio, wyciszyć telefon.
 • Przed rozpoczęciem nauki podręczniki, zeszyty przedmiotowe i ćwiczeń powinny być przygotowane wcześniej, aby nie trzeba było ich „poszukiwać”, gdy będą potrzebne, dzięki temu dziecko będzie lepiej skupione i będzie pracować efektywniej.
 • Dziecko powinno mieć w zasięgu ręki niezbędne przybory czy pomoce takie, jak ołówki, kredki, linijki, kalkulator, słowniki,
 • Należy kontrolować czy dziecko systematycznie loguje się  na platformy edukacyjne, na dziennik elektroniczny.
 • Wskazane jest sprawdzanie czy dziecko po zalogowaniu rzeczywiście uczestniczy w lekcji, a nie spędza czasu na innej aktywności w sieci.
 • Zwracać uwagę na ograniczanie korzystania z multimediów w innych celach niż nauka. Nauczanie zdalne wymaga obecnie długiego spędzania czasu przed ekranami, nie należy przeciągać tego czasu dodatkowym graniem w gry multimedialne lub oglądaniem filmów nie związanych z nauką.
 • Zgodnie z zaleceniami okulistów po 15 minutach patrzenia w ekran należy 2 minuty patrzeć w dal najlepiej na otaczającą zieleń.
 • Zadbać  o zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną po długim czasie spędzonym przed komputerem. Zalecana do picia mineralna woda niegazowana.
 • Robić  przerwy w nauce.
 • Uczeń powinien pracować samodzielnie, korzystając z pomocy dorosłych tylko w sporadycznych sytuacjach.
 • Uczeń może korzystać z różnych źródeł wiedzy typu: filmy edukacyjne, gry
  i zabawy edukacyjne, książki , artykuły, platformy edukacyjne.

Jeśli dziecko potrzebuje  wyjaśnień, wskazówek, powinien kontaktować  się
z wychowawcą lub nauczycielami. Na pewno pomogą!

DIAGNOZA (COVID-19) INFORMACJE

 1. RODZICE I DZIECI
 2. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej Poradni, tylko do poczekalni z zachowaniem zasady: dziecko przychodzi tylko z 1 opiekunem, z zachowaniem rygorystycznych środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
 3. Petenci poradni zachowują dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni placówki.
 4. Do placówki mogą uczęszczać tylko zdrowe dzieci i ich opiekunowie.
 5. Po przyjściu do placówki na wyznaczoną godzinę rodzic:
 6. Czeka na pracownika poradni w poczekalni,
 7. Wypełnia obowiązkową ankietę wstępną kwalifikacyjną oraz dodatkową dokumentację wskazaną przez pracownika.
 8.  Przed wejściem do gabinetów poradni:
 9. rodzicowi i dziecku zostanie zmierzona temperatura termometrem bezdotykowym,
 10. rodzic zostanie zobowiązany do dezynfekcji rąk dostępnym w placówce płynem,
 11. dziecko zostanie zobowiązane by pod nadzorem rodziców umyć ręce wodą i mydłem.
 12. mycie i dezynfekcja będą kontrolowane przez pracownika poradni.
 13. Na badanie dziecko przynosi swoje przybory szkolne: długopis, gumka, zastrugane ołówek i kredki, uczniowie powyżej klasy III, dodatkowo kątomierz, cyrkiel, linijka, ekierka,
 14. Na terenie placówki nie ma możliwości spożywania posiłków przez dzieci i rodziców, dlatego prosimy aby dziecko zjadło posiłek w domu.
 15. Nasza placówka nie posiada dystrybutorów wody dlatego należy zaopatrzyć dziecko w swój napój.
 16. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37,5˚C), objawów chorobowych, braku osłony na nos i usta lub odmowy wypełnienia ankiety kwalifikacyjnej badanie nie będzie przeprowadzone, zostanie ustalony nowy termin wizyty.

Procedury zostały ustalone zgodnie z wytycznymi GIS