Doradztwo Zawodowe

JAK DOBRZE WYBRAĆ ZAWÓD ?

Kończąc szkołę podstawową czy średnią, bardzo często nie mamy sprecyzowanych oczekiwań dotyczących dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Wyborów dokonujemy, ulęgając panującym modom lub podążając za tym, co wybrali znajomi.

            Warto jednak pamiętać, że decyzje, które podejmujemy w młodości, są jednymi z najważniejszych w życiu każdego człowieka – od nich zależy nasza przyszłość i kariera.

         Aby dokonać właściwego wyboru zawodu, należy rzetelnie przeanalizować kilka rzeczy: zdolności, zainteresowania, predyspozycje, wartości, temperament, charakter i stan zdrowia.

ZDOLNOŚCI

Najistotniejsze jest poznanie siebie i własnego potencjału, które należy rozpocząć już w szkole podstawowej. Wystarczy przyjrzeć się swoim ocenom z poszczególnych przedmiotów. Z reguły mówią one bardzo dużo o naszych zdolnościach, czyli predyspozycjach do opanowywania pewnych umiejętności i zdobywania wiedzy. Na ich podstawie możemy określić nasz stopień przydatności do każdego zawodu, ponieważ różne profesje wymagają różnych uzdolnień (np. architekt – zdolności przestrzennych, menadżer – organizatorskich).

ZAINTERESOWANIA

Planując przyszłość, warto jest również przeanalizować nasze zainteresowania i zastanowić się nad tym, co lubimy robić w wolnym czasie. Nie bez powodu większość zadowolonych ze swojej pracy osób twierdzi, że sekret ich szczęścia polega na tym, iż „robią to, co lubią i w dodatku otrzymują za to wynagrodzenie”.

Ważne jest jednak, by dokonując wyboru zawodu, brać pod uwagę wyłącznie swoje trwałe i autentyczne zainteresowania, czyli takie, które nie ulegają zmianom pomimo upływu lat i nie są podyktowane aktualną modą lub tymczasową fascynacją.

TEMPERAMENT

By móc dokonać właściwego wyboru należy także zastanowić się nad swoim temperamentem, czyli charakterystyczną dla każdego z nas, uwarunkowaną biologicznie szybkością i siłą reagowania.
W zależności od okoliczności różnie reagujemy na te same sytuacje.

Pomyślmy, czy zazwyczaj:

  • Zachowujemy się bardziej emocjonalnie czy spokojnie?
  • Pracujemy szybko czy powoli?
  • Wolimy samotność czy towarzystwo innych osób?
  • Jesteśmy wytrwali czy raczej nie?

Następnie porównajmy to do wymagań interesujących nas zawodów.

CHARAKTER

Charakter to przypisany każdemu człowiekowi zespół względnie stałych cech psychicznych, określający nasz stosunek do rzeczywistości, motywację i wyznawany system wartości oraz wynikające z nich zachowanie i usposobienie.

Jeżeli wybierany przez nas zawód ma stać się dla nas w przyszłości także źródłem satysfakcji, powinien być zgodny z naszym charakterem.

Trudno jest, bowiem sobie wyobrazić, aby np. osoba ciekawa świata, o dużych zdolnościach językowych, została dziennikarzem, jeżeli z natury jest zamknięta w sobie i nieśmiała. 

WARTOŚCI

Planując przyszłość, dobrze jest również zastanowić się, czego właściwie oczekujemy od naszego przyszłego stanowiska pracy i jakie wartości są dla nas istotne. Dla wielu ludzi w pracy zawodowej niemniej ważny od pieniędzy jest np. prestiż, poczucie bezpieczeństwa, samorealizacja czy możliwość awansu. Muszą to być jednak wartości, co, do których mamy przekonanie, że są autentycznie nasze,
a nienarzucone przez rodziców lub inne osoby znajdujące się w naszym najbliższym środowisku.

STAN ZDROWIA

Następnym ważnym kryterium określającym przydatność do wykonywania przyszłej pracy zawodowej jest nasz stan zdrowia. Istnieje spora grupa profesji wymagających odpowiednich cech psychofizycznych, takich jak np. duża siła fizyczna, dobry wzrok, słuch, itp.. Dlatego niezbędne jest ustalenie, czy stan naszego zdrowia pozwoli sprostać wymaganiom wybranego zawodu.

OBSERWACJA RYNKU PRACY

Przy planowaniu własnej ścieżki kariery niemniej istotne jest uwzględnienie niezależnych od nas czynników zewnętrznych. Dlatego też obserwując siebie, nie powinniśmy zaniedbywać obserwacji rynku pracy. Warto jest, znajdując się jeszcze na początku swojej drogi edukacyjno-zawodowej, zapoznać się
z aktualną bazą zawodów oraz analizami dotyczącymi trendów i tendencji na rynku pracy, aby móc
w zgodzie z nimi dokonać optymalnego wyboru zawodu.

Jeśli masz trudności z podjęciem decyzji jaką szkołę, zawód  wybrać??? Jesteś niezdecydowany lub wahasz się ….

Serdecznie zapraszamy na spotkania z doradcą zawodowym
w naszej Poradni, który zdiagnozuje Twoje predyspozycje zawodowe, przeanalizuje Twoje zainteresowania, cechy charakteru, stan zdrowia, uwzględni aktualne trendy na rynku pracy i pomoże Ci podjąć właściwą decyzję.

Zapraszamy młodzież kończącą szkołę podstawową, szkołę średnią oraz inne osoby chcące skorzystać z porady doradcy zawodowego.Wystarczy ustalić termin wizyty w sekretariacie Poradni: telefonicznie
(41 38 305-20) lub osobiście.