Historia i organizacja

Narodziny i organizacja Poradni Wychowawczo – Zawodowej pierwszego poradnictwa w powiecie miechowskim.

Relacja mgr Józefa Szpaka wieloletniego dyrektora Poradni Wychowawczo – Zawodowej w Miechowie

   Pełniąc funkcję kierownika Powiatowego Ośrodka Metodycznego z siedzibą w Inspektoracie Oświaty i Kultury w Miechowie (obecny wydział zamiejscowy Kuratorium) zetknąłem się najpewniej w roku 1970, bądź pod koniec roku 1969 z psychologiem, którego nazwiska nie pamiętani. Ówczesny inspektor oświaty powierzył mu funkcję kierownika i organizatora przyszłej Poradni. Ponieważ koncepcja poradnictwa była czymś nowym w systemie oświaty, Inspektor nie miał rozeznania i pomysłu, co do jej tworzenia. Psycholog przychodził do biura, nosił w teczce swoją kancelarię i kilka pomocy. Dokładnie jego działalność poza spotkaniami z radami pedagogicznymi Szkół Podstawowych Nr 1 i nr 2 w Miechowie nie jest mi znana. Odszedł na dalsze kształcenie. (dopisek redakcji: był to p. Hubert Domagała, późniejszy pracownik UJ w Krakowie).
   Tymczasem w Miechowie, inny już inspektor oświaty, wspólnie z innymi pracownikami podjął działania organizacyjne Poradni w oparciu uchwałę Powiatowej Rady Narodowej. Zatrudniono p. Krystynę Rolska – znaną mi wcześniej jako nauczycielkę Szkoły Nr 2 w Miechowie i panią Marię Rustę – psychologa uczelni krakowskiej. Pani Krystynie Rolskiej jako kierownikowi powierzono organizację Poradni na parterze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Miechowie. Po gruntownym remoncie, przeróbkach adoptowano mieszkanie do potrzeb Poradni. Uzyskano jedno pomieszczenie do badań indywidualnych, jedno do badań zbiorowych, maleńką kancelarię i poczekalnię. Pierwszymi pracownikami Poradni były:

  • p. Krystyna Rolska – kierownik, późniejszy dyrektor
  • p. Maria Rusta – psycholog do wszystkiego
  • sekretarka

Tak urządzona placówka rozpoczęła działalność w roku szkolnym 1971/72. Dysponowała podstawowymi narzędziami i pomocami oraz trybem pracy w oparciu o instrukcje i wytyczne Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo – Zawodowej w Krakowie. Krystyna Rolska była więc pierwszym organizatorem Poradni i włożyła wraz z Marią Rustą ogromny wkład pracy w jej istnienie.
   W czerwcu 1972 roku P. Krystyna Rolska wyjechała, był wakat kierownika Poradni. Ja w tym czasie, po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Warszawskim (kierunek psychologia wychowawcza), po czteroletniej pracy w liceum pedagogicznym, byłem etatowym nauczycielem fizyki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Miechowie. Równocześnie pełniłem funkcję kierownika Powiatowego Ośrodka Metodycznego. Wtedy to zaproponowano mi etat w Poradni i od 1 września 1972 r. objąłem kierownictwo trzyosobowej Poradni Powiatowej w Miechowie.
   Poradnictwo było wtedy dla mnie nowym wyzwaniem, tym bardziej, że studia ówczesne do takiej pracy nie przygotowywały. Moim nauczycielem była psycholog Maria Rusta – pomagała mi w opanowaniu techniki badań psychologicznych, a pracownik Wojewódzkiej Poradni w Krakowie w prowadzeniu dokumentacji Poradni. Przez dłuższy czas byliśmy 2-osobową załogą Poradni bez pedagoga i wykonywaliśmy wszystkie czynności w zakresie badań i orzecznictwa. Pierwszą naszą dużą akcją była kwalifikacja dużej grupy (około 54) mieszkańców Domu Pomocy Społecznej do Szkoły Życia, którą w tymże Domu organizowała pani Helena Brodzka.
   W roku 1973 przyjęto do Poradni psychologa Krystiana Mieckę, który dojeżdżał z Krakowa. Pomagał nam w zakupie nowej wersji Wechslera i innych potrzebnych pomocy. W tym czasie w Krakowie wdrażano do użytku poradni duży zestaw testów papierowych psychologicznych i pedagogicznych. Uczestniczyliśmy w tym szkoleniu. Testy te, zwłaszcza przydatności zawodowej (OTK, MT, ii) używane są nadal.
   Pan psycholog Miecka odszedł chyba po roku, a po nim dojeżdżała, również z Krakowa, pani psycholog Lebiedowicz. W tym też czasie Poradnia Wojewódzka w Krakowie zaproponowała zatrudnienie swojego pracownika w niepełnym wymiarze godzin. Była to mgr Maria Kurdziel doświadczony pracownik Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo – Zawodowej w Krakowie – psycholog młodszego wieku szkolnego. Pani Maria dojeżdżała dwa razy w tygodniu. Czas swojej pracy spędzała pracowicie, wykonywała wiele badań, terminowo, rzetelnie i rzeczowo opisywała je dla nauczycieli i rodziców. Ponieważ warunki lokalowe Poradni były więcej niż skromne, pani Mana zawnioskowała uruchomienie w Słomnikach filii Poradni.
   Pomysł padł na podatny grunt. Pan dyrektor Szkoły Podstawowej w Słomnikach Józef Kut i zastępca – pani Gabriel właściwie rozumieli rolę psychologa w pomocy dzieciom i dzięki ich życzliwej pomocy udało nam się uruchomić punkt filialny w Szkole Podstawowej w Słomnikach. Pani Maria raz w tygodniu dojeżdżała i udzielała porad oraz wykonywała badania dzieci z rejonu Słomnik. Filia istniała do roku szkolnego 1974/75.
   Rok 1974/75 to okres zmiany organizacji państwowej, samorządowej i szkolnej. W Miechowie buduje się nowy biurowiec Urzędu Powiatowego. Tam ma być miejsce Inspektoratu Oświaty. Decyzją pana inspektora Gnutka jesienią 1974 roku przenosimy Poradnię do budynku Inspektoratu, gdzie na piętrze otrzymaliśmy dwa pomieszczenia do badań i wspólną kancelarię Inspektora i Poradni. Wraz z przeprowadzką otrzymujemy dodatkowy etat. Zostaje zatrudniony pedagog, pan Wiesław Kozera.
   Przeprowadzkę traktujemy jako przejściową. Przy budynku Inspektoratu postępuje budowa Domu Nauczyciela. To tam upatrujemy i planujemy miejsce dla Poradni.
   Od lipca 1975 wchodzi w życie reforma administracji państwowej. Zlikwidowano powiaty, a Miechów znalazł się w granicach województwa kieleckiego. Żegnamy się z Krakowem i Wojewódzką Poradnią Wychowawczo – Zawodową, a pod koniec sierpnia 1975 roku delegacja w składzie: Józef Szpak – dyrektor, Wiesław Kozera – pedagog i Józef Gnutek – inspektor jedzie składać wizytę w Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo zawodowej w Kielcach. Tak rozpoczynamy rok szkolny 1975/76.
   Oficjalne otwarcie Domu Nauczyciela odbyło się w październiku z okazji święta Edukacji Narodowej z udziałem Kuratorów krakowskiego i kieleckiego. Poradnia znalazła się w oddanym budynku z przydziałem 4-ech pomieszczeń. W dużym pomieszczeniu urządzono kancelarię, zaś małe pokoiki idealnie nadawały się do badań indywidualnych. Badania grupowe odbywały się w dużej sali konferencyjnej na piętrze lub w obecnym klubie na parterze.

Pan Józef Szpak był dyrektorem Poradni do 1992 roku Poświęcił poradnictwu 20 lat życia.
W latach 1992 – 1994 dyrektorem była pani Maria Bukalska.
Od 1994 do 1999 Poradnią kierowała pani Helena Kruszec.
Od lutego 1999 do 2012 dyrektorem była pani Wanda Byrczek.
od 2013 do teraz dyrektorem jest pani Anna Kopeć.