Nowe informacje w „Strefie Rodzica”

W Strefie Rodzica znajdują się informacje o dyżurach pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego lub poprzez skrzynkę e-mail.