Dodatkowe wsparcie w okresie ferii zimowych

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miechowie informuje, że w okresie ferii zimowych Poradnia udziela dodatkowego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci, młodzieży i rodziców:

  • w godzinach 8:00 – 15:00 pod numerem telefonu 41 383 05 20
  • e-mail bezpośrednio do pracowników (zakładka „kontakt” na naszej stronie)