Kontakt

Na badanie dziecko przychodzi z rodzicem lub prawnym opiekunem. W szczególnych przypadkach, kiedy przychodzi z inną osobą konieczne jest dostarczenie na badanie pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna.

Adres Poradni:

32-200 Miechów
ul.Sienkiewicza 20
tel/fax. 041 383-05-20
e-mail: sekretariat@poradnia-miechow.com

Psycholodzy

wioletta.ignatowicz@poradnia-miechow.com
anna.jasica-skrzeczek@poradnia-miechow.com
maria.nowacka-lelen@poradnia-miechow.com
jolanta.szewczyk@poradnia-miechow.com
marzena.krochmal-bialek@poradnia-miechow.com
angelika.krawiec@poradnia-miechow.com

Logopedzi

anna.kopec@poradnia-miechow.com
anna.oczkowicz@poradnia-miechow.com
marzena.banaskiewicz@poradnia-miechow.com

Pedagodzy

marta.koziol@poradnia-miechow.com
danuta.piceluk@poradnia-miechow.com
elzbieta.slawowa@poradnia-miechow.com
irena.szalas@poradnia-miechow.com