OKRO

Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy

   Od 1 grudnia 2017r. w naszej placówce powstał wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy – w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
   Świadczymy kompleksowe wsparcie rodzinom z dziećmi z terenu powiatu miechowskiego, od chwili wykrycia niepełnosprawności dziecka lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.
   Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2017 r. poz.1712) realizujemy następujące zadania:

  • udzielamy rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
  • wskazujemy właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej
    i logopedycznej;
  • wskazujemy jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom;
  • organizujemy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
  • koordynujemy korzystanie z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

   Osoby zainteresowane zapraszamy do korzystania z Ośrodka.