Korzystanie z pomocy udzielonej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działa na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych.   Organem prowadzącym jest Zarząd Powiatu Miechów.   Poradnia obejmuje swoją pomocą dzieci i młodzież od urodzenia do ukończenia szkoły lub do uzyskania dorosłości.  

Biuletyn Informacji Publicznej