DIAGNOZA (COVID-19) INFORMACJE

 1. RODZICE I DZIECI
 2. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej Poradni, tylko do poczekalni z zachowaniem zasady: dziecko przychodzi tylko z 1 opiekunem, z zachowaniem rygorystycznych środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
 3. Petenci poradni zachowują dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni placówki.
 4. Do placówki mogą uczęszczać tylko zdrowe dzieci i ich opiekunowie.
 5. Po przyjściu do placówki na wyznaczoną godzinę rodzic:
 6. Czeka na pracownika poradni w poczekalni,
 7. Wypełnia obowiązkową ankietę wstępną kwalifikacyjną oraz dodatkową dokumentację wskazaną przez pracownika.
 8.  Przed wejściem do gabinetów poradni:
 9. rodzicowi i dziecku zostanie zmierzona temperatura termometrem bezdotykowym,
 10. rodzic zostanie zobowiązany do dezynfekcji rąk dostępnym w placówce płynem,
 11. dziecko zostanie zobowiązane by pod nadzorem rodziców umyć ręce wodą i mydłem.
 12. mycie i dezynfekcja będą kontrolowane przez pracownika poradni.
 13. Na badanie dziecko przynosi swoje przybory szkolne: długopis, gumka, zastrugane ołówek i kredki, uczniowie powyżej klasy III, dodatkowo kątomierz, cyrkiel, linijka, ekierka,
 14. Na terenie placówki nie ma możliwości spożywania posiłków przez dzieci i rodziców, dlatego prosimy aby dziecko zjadło posiłek w domu.
 15. Nasza placówka nie posiada dystrybutorów wody dlatego należy zaopatrzyć dziecko w swój napój.
 16. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37,5˚C), objawów chorobowych, braku osłony na nos i usta lub odmowy wypełnienia ankiety kwalifikacyjnej badanie nie będzie przeprowadzone, zostanie ustalony nowy termin wizyty.

Procedury zostały ustalone zgodnie z wytycznymi GIS