Dokumenty do pobrania

Załącznik Nr 1: Wniosek rodziców o wydanie informacji / opinii psychologiczno pedagogicznej
Załącznik Nr 2: Zgoda rodziców lub opiekunów na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w poradni
Załącznik Nr 3: Zgoda rodziców na samodzielne przyjście, samodzielny powrót dziecka
Załącznik Nr 4: Upoważnienie do odbioru dziecka z zajęć w Poradni
Załącznik Nr 5: Jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka z zajęć w Poradni
Załącznik Nr 6: Opinia o uczniu dyskalkulia
Załącznik Nr 7: Opinia o uczniu klasy I-III
Załącznik Nr 8: Opinia o uczniu z trudnościami w czytaniu i pisaniu
Załącznik Nr 9: Wniosek o przekazanie teczki dziecka do innej poradni.