Motywowanie i wspieranie dzieci do systematycznego uczenia się w domu.

  • wyznacz wspólnie z dzieckiem cel – zadaj dziecku pytanie: Czego dzisiaj się nauczysz? Jakie zadania zrobisz? Możecie stworzyć plan dnia i odhaczać zdobyte cele,
  • dbaj o zdrowie psychiczne – kiedy mózg doświadcza silnego stresu czy strachu, jego wydajność drastycznie spada. Dzieci uczą się lepiej, kiedy czują się bezpiecznie, dlatego w tym trudnym czasie zadbaj o zdrowie psychiczne dziecka – proponuj różne sposoby radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami. Rrozmawiaj z dzieckiem o uczuciach, o trudnościach, rozwiązuj z dzieckiem problemy.
  • zachęcaj do systematycznej pracy – przyswajanie wiedzy stopniowo i małymi partiami każdego dnia w tygodniu jest skuteczniejsze i łatwiejsze niż nauka tego samego materiału w ciągu jednego dnia,
  • chwal – chwal za konkretne zachowanie, nazwij je i powiedz, dlaczego to jest ważne. Pochwały dotyczące umiejętności i cech charakteru budują poczucie własnej wartości.
  • nie krytykuj za popełniony błąd – wskaż błąd i zachęć do szukania innego rozwiązania, to sprawi, że dziecko skutecznie zapamięta prawidłową odpowiedź,
  • zachęcaj do samodzielności – wspieraj, pomagaj, dawaj wskazówki, ale nie wyręczaj,
  • zachęcaj do stosowania różnego rodzaju technik ułatwiających zapamiętywanie – notatki z wykorzystaniem różnych kolorów, podkreśleń, zabawnych rysunków, bazowanie na skojarzeniach, robienie wykresów, map myśli, wszelkiego rodzaju fiszki i hasła w książkach, na tablicy, ścianie, biurku mogą pomóc dziecku lepiej opanować materiał,
  • podkreślaj sukcesy – nie tylko te związane z efektem pracy, ale również wysiłkiem, wytrwałością czy systematycznością. Możesz stworzyć dla dziecka kartkę z napisem „Co już umiem”, gdzie codziennie będzie zapisywało, czego nauczyło się danego dnia. Pod koniec tygodnia przeczytaj wspólnie z dzieckiem, ile rzeczy się nauczyło.
  • dostosuj czas i tempo pracy do możliwości dziecka,
  • należy dzielić materiał przeznaczony do nauki na części.