Standardy Ochrony Małoletnich

Rodzicu ! Zapoznaj się z materiałem który jest do pobrania tu.

Pełna wersja dokumentu dostępna jest w sekretariacie
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w dni robocze
w godzinach 8:00 – 18:00 .