Organizacja pracy zdalnej w domu.

Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa spowodowała przejście z edukacji w szkole na nauczanie zdalne. Dla  wszystkich jest to coś nowego i jednocześnie trudnego. Musimy jednak wspólnymi siłami zmierzyć się z tym wyzwaniem, aby po powrocie do szkół uczniowie nie mieli zaległości edukacyjnych. W związku z tym bardzo ważne jest odpowiednie zorganizowanie dzieciom warunków, żeby ten czas był efektywnie wykorzystany na naukę, zabawę oraz wypoczynek.

Tworząc warunki do nauki w domu należy zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów, aby dziecko mogło się skoncentrować na pracy, aby było zmotywowane i osiągało satysfakcję z właściwie wykonanych zadań.  Jeżeli dziecko ma własny pokój, to jest łatwiejsze. Jeżeli jednak dziecko – uczeń musi dzielić z innymi domownikami pomieszczenie, w którym się uczy i odrabia lekcje, to warto wprowadzić wspólne reguły pozwalające na korzystanie z „własnej przestrzeni” w określonej porze dnia.

Wskazówki, które mogą być pomocne w organizacji pracy zdalnej:

 • Należy ustalić z dzieckiem w miarę stały plan dnia (pobudka , czas posiłków, czas nauki, czas relaksu i zabawy), który można spisać na arkuszu i wywiesić
  w widocznym miejscu. Dzieciom starszym możemy pozwolić na samodzielne rozplanowanie nauki- nauczy to ich większej odpowiedzialności i samokontroli.
 • Uczniowie  powinni wysypiać się! Umysł pracuje efektywniej, gdy jest wypoczęty.
 • Przed rozpoczęciem nauki konieczne jest zjedzenie posiłku. 
 • Pomieszczenie w którym dziecko się uczy powinno być dobrze przewietrzone. Stanowisko pracy (biurko, stół) powinno być właściwie oświetlone i uporządkowane. Należy zadbać o wygodne krzesło zapewniające zachowanie prawidłowej pozycji siedzącej przy biurku.
 • Dzieci z problemami w koncentracji uwagi nie powinny pracować blisko okna.
 • Należy wyłączyć TV i radio, wyciszyć telefon.
 • Przed rozpoczęciem nauki podręczniki, zeszyty przedmiotowe i ćwiczeń powinny być przygotowane wcześniej, aby nie trzeba było ich „poszukiwać”, gdy będą potrzebne, dzięki temu dziecko będzie lepiej skupione i będzie pracować efektywniej.
 • Dziecko powinno mieć w zasięgu ręki niezbędne przybory czy pomoce takie, jak ołówki, kredki, linijki, kalkulator, słowniki,
 • Należy kontrolować czy dziecko systematycznie loguje się  na platformy edukacyjne, na dziennik elektroniczny.
 • Wskazane jest sprawdzanie czy dziecko po zalogowaniu rzeczywiście uczestniczy w lekcji, a nie spędza czasu na innej aktywności w sieci.
 • Zwracać uwagę na ograniczanie korzystania z multimediów w innych celach niż nauka. Nauczanie zdalne wymaga obecnie długiego spędzania czasu przed ekranami, nie należy przeciągać tego czasu dodatkowym graniem w gry multimedialne lub oglądaniem filmów nie związanych z nauką.
 • Zgodnie z zaleceniami okulistów po 15 minutach patrzenia w ekran należy 2 minuty patrzeć w dal najlepiej na otaczającą zieleń.
 • Zadbać  o zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną po długim czasie spędzonym przed komputerem. Zalecana do picia mineralna woda niegazowana.
 • Robić  przerwy w nauce.
 • Uczeń powinien pracować samodzielnie, korzystając z pomocy dorosłych tylko w sporadycznych sytuacjach.
 • Uczeń może korzystać z różnych źródeł wiedzy typu: filmy edukacyjne, gry
  i zabawy edukacyjne, książki , artykuły, platformy edukacyjne.

Jeśli dziecko potrzebuje  wyjaśnień, wskazówek, powinien kontaktować  się
z wychowawcą lub nauczycielami. Na pewno pomogą!