Zmiana organizacji pracy – aktualizacja

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Miechowie powołując się na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmienia organizację pracy Poradni w dniach od 27.04.2020 do 24.05.2020:

  1. Poradnia będzie czynna w godzinach od 8.00 do 16.00 w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
  2. Pracownicy pedagogiczny będą pracować na 2 zmiany w godzinach od 8.00 do 12.00 i od 12.00 do 16.00 celem zapewnienia osobnych gabinetów pracy.
  3. Wszystkie dzieci uczęszczające na terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną będą objęte terapią zdalną: za zgodą rodzica i na jego maila będą przesyłane materiały dla dziecka do pracy w domu. Z możliwością bezpośredniego kontaktu z terapeutą celem omówienia zadań lub kontroli ich wykonania. W przypadku niemożności przesłania materiałów mailem pracownicy będą udzielali instrukcji do zajęć telefonicznie.
  4. Codziennie w godzinach 15.00 – 16.00 będzie dyżur przy telefonie dla psychologów i pedagogów szkolnych celem wsparcia szkół w pomocy psychologiczno – pedagogicznej i dostosowaniu wymagań.
  5. Codziennie od 14.00 – 15.00 będzie dyżurował przy telefonie psycholog celem udzielenia wsparcia rodzicom, opiekunom prawnym, dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji.
  6. Codziennie od 13.00 – 14.00 będzie dyżurował przy telefonie pedagog celem udzielania porad pedagogicznych rodzicom, opiekunom prawnym.
  7. Codziennie od 12.00 – 13.00 będzie dyżurował przy telefonie logopeda celem udzielania porad logopedycznych rodzicom, opiekunom prawnym.
  8. Przez cały czas dostępny będzie mail poradni za pomocą którego rodzice i nasi petenci mogą wysyłać zapytania.
  9. Zespół orzekający wydający orzeczenia i opinie WWR działa według harmonogramu, a rodzice mogą składać dokumentacje za pomocą Poczty Polskiej lub skrzynką ePUAP poprzez pismo ogólne do urzędu.  
  10. W sytuacjach wyjątkowych wymagających kontaktu bezpośredniego Dyrektor Poradni po zapoznaniu się z dana sytuacją mailowo lub telefoniczni podejmie decyzje o przyjęciu interesanta w siedzibie placówki, zachowując środki bezpieczeństwa rekomendowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego.